โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370

เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมออกบูธในงาน Asean China Young Entrepreneurs Forum 2015 ครั้งที่ 7 ณ ประเทศลาว

เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมออกบูธในงาน Asean China Young Entrepreneurs Forum 2015 ครั้งที่ 7 ณ ประเทศลาว