โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370
ประวัติ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Masterpiece hospital

โรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีซ (Masterpiece Hospital) เริ่มก่อตั้งจากความตั้งใจ นำโดย “คุณหมอเส – นายแพทย์ ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล” เมื่อปี พ.ศ. 2556 ภายใต้ชื่อ มาสเตอร์พีซ คลินิก โดยสถานที่ก่อตั้งคลินิกอยู่ที่สยามสแควร์ แหล่งช็อปปิ้งใจกลางกรุงเทพฯ เป็นคลินิกดูแลผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมงานมากประสบการณ์สำหรับการดูแล วิเคราะห์สภาพปัญหาพร้อมให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา ทำให้เป็นที่ไว้วางใจจากผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก จากทั่วประเทศ โดยเฉพาะจาก ดารา นักแสดง และ Celebrity มากมาย

โรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช
ตั้งอยู่บริเวณถนน สุโขทัย ห่างจากแยกวชิระประมาณ 200 เมตร อาคารโรงพยาบาลมีทั้งหมด 6 ชั้นและตึกสำนักงาน 5 ชั้น ภายใต้พื้นที่อาคารทั้งหมดกว่า 7,200 ตารางเมตร โรงพยาบาลเปิดให้บริการ ในขนาด 14 เตียงคนไข้ และ ห้องผ่าตัด 7 ห้อง แยกเป็นห้องผ่าตัดแบบดมยา 4 ห้อง และห้องผ่าตัดแบบไม่ดมยา 3 ห้อง ในอนาคตเราจะขยายเตียงคนไข้และห้องผ่าตัดเพิ่มขึ้น 50 เตียงคนไข้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

จากการบอกต่อของผู้ใช้บริการจริง ทำให้มีผู้เข้าใช้บริการและวางใจให้เราช่วยดูแลผิวพรรณและความงามเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ทางผู้บริหารจึงมีแนวคิดก่อตั้งโรงพยาบาลสำหรับดูแลผิวพรรณและศัลยกรรมความงามครบแบบวงจร เพื่อตอบสนองด้านการบริการกับผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง พร้อมยกระดับมาตรฐานทั้งด้านเทคนิคการศัลยกรรม อุปกรณ์ที่ใช้ระดับสากลและทันสมัย ตลอดจนความชำนาญของทีมแพทย์เฉพาะทางทุกด้าน ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาล ศัลยกรรมมาสเตอร์พีซ” ซึ่งมีเป้าหมายในการก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลชั้นนำในด้านดูแลผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม แถวหน้าระดับประเทศ

VISION

เรามุ่งมั่นที่จะเป็น โรงพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามแบบครบวงจรอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การให้บริการที่มีคุณภาพ ผลประกอบการเป็นไป ตามเป้าหมายและตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม

MISSION

  • ส่งเสริมในการนำเทคโนโลยีในด้านศัลยกรรมความงามและพัฒนาเทคนิคทางการแพทย์ให้ตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
  • พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาอาชีพ
  • พัฒนาการบริการ การส่งมอบบริการ/สินค้าโดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ
  • ดำเนินธุรกิจตามนโยบายและแผน มีธรรมาภิบาลและโปร่งใส

กรรมการบริษัท บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด

คุณหมอ เส Masterpiece hospital

นพ. รวีวัฒน์ มาศฉมาดล

คุณ ดาว ceo masterpiece hospital

คุณ ลภัสรดา เลิศภานุโรจ

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

คุณพิสุจน์ น้ำสา

คุณสมัย ลี้สกุล

คุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์

คุณณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์

คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล