โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต
    มหาวิทยาลัยรังสิต

ตำแหน่งงานปัจจุบัน/ ประสบการณ์

  • กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมเสริมความงาม
  • วิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านการศัลยกรรมเสริมความงาม
นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล
Board of Directors