โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370

นพ. ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล (คุณหมอเส)

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยรังสิต

ตำแหน่งงานปัจจุบัน/ ประสบการณ์

 • กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมเสริมความงาม
 • วิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านการศัลยกรรมเสริมความงาม

ประวัติ

 • Faculty of Medicine, Rangsit University, Thailand
 • Dermatology Anti-Aging and Regenerative medicine, Mae Fah Luang University
 • Korean Cosmetic Surgery (KCCS)
 • Member of Thai Association and Academy of Cosmetic Surgery and Medicine
 • International Speaker Thread Lift skin contouring in India (Mumbai and New Delhi)
 • Co-Speaker in Mae Fah Luang University with Dr. Ha Ji Hoon
 • Speaker in academic conference Mae Fah Luang University “Rejuvenate Evolution in Anti-Aging and Regenerative medicine”
 • Certificate of the Intensive Surgical Hands-on training in advanced procedures in rejuvenation surgery of the face in the University of Regensburg, Regensburg, Germany
 • Attended the Master Course in Hair Transplantation Surgery in the American Academy of Aesthetic Medicine in Bangkok Thailand
 • Attended 1st Taiwan Dermatology Aesthetic Conference in Kaohsiung Taiwan
 • Attended the International Microplastic Surgery Association workshop in Kaohsiung Taiwan
 • Certificate of American Academy of Aesthetic Medicine Membership
 • Attended the European Master in Aesthetic & Anti-Aging Medicine in Paris France

Professional Experience

 • Speaker, Thread Lift training – LDK, Miracu Thread
 • International Speaker Thread Lift skin contouring in India (Mumbai and New delhi)
 • Co-Speaker in Mae Fah Luang University with Dr. Ha Ji Hoon
 • Speaker in academic conference Mae fah luang University “Rejuvenate Evolution in Ant-Aging and Regenerative medicine”
 • CEO of Masterpiece Hospital (Present)
นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล
Board of Directors

แพทย์ผู้บริหาร Masterpiece Hospital (CEO)
แพทย์วิทยากรและผู้ฝึกสอนด้านการปรับรูปหน้า