โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370

แนะนำทีมแพทย์

masterpiecehospital

โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาของท่านได้อย่างตรงจุดด้วยฝีมือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกว่า 20 ท่าน เพื่อความงามแบบครบวงจร ทั้งด้านศัลยกรรม ผิวพรรณ และการปลูกผม

โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ เริ่มก่อตั้ง โดย นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล (คุณหมอเส) โดยสถานที่ก่อตั้งโรงพยาบาลอยู่ที่ถนนสุโขทัย ดูแลผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม จุดเด่นของมาสเตอร์พีซ คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องความสวยความงามโดยตรง ทั้งด้านศัลยกรรมความงาม ผิวพรรณ ครบวงจร อีกทั้งยังมี เครื่องมือเลเซอร์ ที่ได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัย รวมถึงผลิตภัณฑ์และยาที่ได้มาตรฐานจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โปรแกรมการรักษาในราคาที่คุณพอใจ

ทีมแพทย์ / Medical Team

โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ บริการด้านความงามที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียง
นำโดย หมอเส นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล หัวหน้าทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากดาราและ Celebrity มากมาย

นอกจากนี้ยังมีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นด้านศัลยกรรม
การดูแลผิวพรรณ ปลูกผม ครบวงจร ที่สามารถช่วยให้คำปรึกษาปัญหาของท่านได้อย่างตรงจุด

Doctor Profile

นพ. ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล (คุณหมอเส)
แพทย์ผู้บริหาร Masterpiece Hospital (CEO)
แพทย์วิทยากรและผู้ฝึกสอนด้านการปรับรูปหน้า

Doctor Profile

นพ.นพดล วีรยางกูร (คุณหมอปั๊ด)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม

Doctor Profile

นพ. ชนกร เตือนอารีย์ (คุณหมอต้น)
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic Surgeon)

Doctor Profile

นพ. โฆษิต เอี้ยวฉาย (คุณหมอเบนซ์)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขา หู คอ จมูก (Otolaryngology)

Doctor Profile

นพ. วลพ ศุภวณิช (คุณหมอเชี้ยว)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขา หู คอ จมูก (Otolaryngology)

Doctor Profile

นพ.จักกภาส มโนนุกูล (คุณหมอจิ๊บ)
ศัลยแพทย์ตกแต่ง Plastic Surgeon ผู้เชี่ยวชาญคัลยกรรมตกแต่ง

Doctor Profile

นพ. ธีระ ยั่งยืน (คุณหมอธีระ)
ศัลยแพทย์ตกแต่ง Plastic Surgeon ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่ง

Doctor Profile

นพ. ชาคริต เอี่ยมกิจการ (คุณหมอชาคริต)
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic Surgeon)

Doctor Profile

นพ. นวชน สิริกาญจนพล (คุณหมออาร์ม)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา (Ophthalmology)

Doctor Profile

พญ.ชัชชญา พวงพิกุล (คุณหมอชัชช่า)
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านศัลยกรรม

Doctor Profile

พญ. จินตนา อัศวรุ่งสกุล (คุณหมอบุ๊ง)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขา หู คอ จมูก (Otolaryngology)

Doctor Profile

นพ. จอมพล มุสิกวงศ์ (คุณหมอไอซ์)
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic Surgeon)

Doctor Profile

พญ. วิชุดา นามศิริพงศ์พันธุ์ (คุณหมอปู)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม และหนังศีรษะ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Doctor-Profile-website_3-27

นพ.ณปกรณ์ สุภากาญจน์ (หมอต๊ะ)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม และหนังศีรษะ

Doctor Profile

นพ. ภัทรเดช เจียมสว่างพร (คุณหมอพีท)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณความงาม และการปรับโครงหน้า

Doctor Profile

นพ.อรรถกร ถาวรสวัสดิ์ (คุณหมอเปตอง)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณความงาม และการปรับโครงหน้า

Doctor Profile

พญ. ณัฐชา จารุเรืองพงศ์ (คุณหมอแฟง)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณความงาม และการปรับรูปหน้า

Doctor Profile

พญ. ฉัตรสุดา จุฬาพรศิริ (คุณหมอหนิง)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขา วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)

Doctor Profile

นพ. ชูทิศ กี่สกุล (คุณหมอเอก)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขา วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)