แนะนำทีมแพทย์

masterpiecehospital

โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาของท่านได้อย่างตรงจุดด้วยฝีมือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกว่า 20 ท่าน เพื่อความงามแบบครบวงจร ทั้งด้านศัลยกรรม ผิวพรรณ และการปลูกผม

โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ เริ่มก่อตั้ง โดย นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล (คุณหมอเส) โดยสถานที่ก่อตั้งโรงพยาบาลอยู่ที่ถนนสุโขทัย ดูแลผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม จุดเด่นของมาสเตอร์พีซ คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องความสวยความงามโดยตรง ทั้งด้านศัลยกรรมความงาม ผิวพรรณ ครบวงจร อีกทั้งยังมี เครื่องมือเลเซอร์ ที่ได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัย รวมถึงผลิตภัณฑ์และยาที่ได้มาตรฐานจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โปรแกรมการรักษาในราคาที่คุณพอใจ

ทีมแพทย์ / Medical Team

โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ บริการด้านความงามที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียง
นำโดย หมอเส นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล หัวหน้าทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากดาราและ Celebrity มากมาย

นอกจากนี้ยังมีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นด้านศัลยกรรม
การดูแลผิวพรรณ ปลูกผม ครบวงจร ที่สามารถช่วยให้คำปรึกษาปัญหาของท่านได้อย่างตรงจุด

Doctor-Profile-website-04-1

นพ. ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล (คุณหมอเส)
แพทย์ผู้บริหาร Masterpiece Hospital (CEO)
แพทย์วิทยากรและผู้ฝึกสอนด้านการปรับรูปหน้า

Doctor-Profile-website-05

นพ. วลพ ศุภวณิช (คุณหมอเชี้ยว)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขา หู คอ จมูก (Otolaryngology)

Doctor-Profile-website-03-710x1004-0002

นพ. โฆษิต เอี้ยวฉาย (คุณหมอเบนซ์)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขา หู คอ จมูก (Otolaryngology)

Doctor-Profile-website-06

นพ. สมบูรณ์ ไหวพริบ (คุณหมอสมบูรณ์)
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic Surgeon)

Doctor-Profile-website-07

นพ. จอมพล มุสิกวงศ์ (คุณหมอไอซ์)
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic Surgeon)

Doctor-Profile-website-08-710x1004-002

พญ. กาญจนา ลีลาภัทรานุรักษ์ (คุณหมอหนู)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา (Ophthalmology)

Doctor-Profile-website-09

นพ. ชนกร เตือนอารีย์ (คุณหมอต้น)
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic Surgeon)

Doctor-Profile-website-10

นพ. ชูทิศ กี่สกุล (คุณหมอเอก)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขา วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)

Doctor-Profile-website-02

พญ. จินตนา อัศวรุ่งสกุล (คุณหมอบุ๊ง)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขา หู คอ จมูก (Otolaryngology)

Doctor-Profile-website-11

นพ. นรสิทธิ์ อหันทริก (คุณหมออ๊อบ)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านสูติ-นรีเวชกรรม การปลูกผม และผิวพรรณความงาม

Doctor-Profile-website-01

พญ. วิชุดา นามศิริพงศ์พันธุ์ (คุณหมอปู)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม และหนังศีรษะ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Doctor-Profile-website-12

พญ. ฉัตรสุดา จุฬาพรศิริ (คุณหมอหนิง)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขา วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)

Doctor-Profile-หมออาร์ม

นพ. นวชน สิริกาญจนพล (คุณหมออาร์ม)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา (Ophthalmology)

Aw-Profile-dr-Chacrit-for-web

นพ. ชาคริต เอี่ยมกิจการ (คุณหมอชาคริต)
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic Surgeon)

Doctor-Profile-หมอแฟง

พญ. ณัฐชา จารุเรืองพงศ์ (คุณหมอแฟง)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณความงาม และการปรับรูปหน้า

หมอโจ

นพ. กมลพรรธน์ เมฆวนวุฒิ (คุณหมอโจ)
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการลดน้ำหนัก และเส้นผม

หมอพีท

นพ. ภัทรเดช เจียมสว่างพร (คุณหมอพีท)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณความงาม และการปรับโครงหน้า