โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370
แพทย์หญิง ณัฐชา จารุเรืองพงศ์ (คุณหมอแฟง)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณความงาม และการปรับรูปหน้า

[gem_list type=”disc-style-2″]

ประสบการณ์
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
 • สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 • Fellowship in Dermatology จาก Department of Dermatology, Herbert Wertheim College of Medicine , Florida International University รัฐFlorida ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Fellowship in Laser and Cosmetic Dermatology จาก Greater Miami Skin and Laser Center , Mount Sinai Medical Center of Florida , ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Diploma in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine.
 • Certificate of Membership of American Academy of Aesthetic Medicine.
 • Certificate of Completion “Ultrasonic Assisted Lipolysis” ,School of Anti-aging and regenerative medicine, Mae Fah Luang University .
 • Certificate of Attendance Unlocking Emotional beauty with The MD codes equations Symposium , Allergan Academy.
 • Certificate of Completion TT Tightening Barb Cog Suture with Needle Workshop.
 • Certificate of Basic and Advanced Botox injection ,School of Anti-aging and regenerative medicine, Mae Fah Luang University.
 • Certificate of Basic and Advanced filler injection ,School of Anti-aging and regenerative medicine, Mae Fah Luang University .
 • Certificate of Attendance Liposculpture Surgery by DR.KI SUNG (ULTRAZ),Southkorea.

[/gem_list][gem_list type=”disc-style-2″]

ประกาศนียบัตร

[/gem_list]