โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370

ศัลยกรรมดูดไขมัน

ศัลยกรรมดูดไขมัน Vaser Liposuction
ดูดไขมันตัว
ดูดไขมัน (BODY LIPOSUCTION)
ดูดไขมันหน้า
ดูดไขมันหน้า (FACIAL VASER LIPOSUCTION)
ดูดไขมันซิกแพค
ดูดไขมันซิกแพค (SIX PACK LIPOSUCTION)
ตัดหนังหน้าท้อง
ตัดหนังหน้าท้อง (TUMMY TUCK)
เสริมสะโพก
เสริมสะโพก BUTTOCK AUGMENTATION
กระชับก้น
กระชับก้น (PEACH BOOTY)
การยกกระชับผิวด้วย J Plasma คืออะไร
กระชับผิวด้วย (J PLASMA)