โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370
นพ. ชนกร เตือนอารีย์ (คุณหมอต้น)
นพ. ชนกร เตือนอารีย์ (คุณหมอต้น)

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง

[gem_list type=”disc-style-2″]

ประวัติ
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลราชวิถี
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, โรงพยาบาลรามาธิบดี

[/gem_list]