โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370

นพ. นวชน สิริกาญจนพล (คุณหมออาร์ม)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา (Ophthalmology)

ประวัติ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2558
  • ผ่านการอบรมด้าน Aesthetic จากสถาบันเสริมความงามเอกชน
  • ผ่านการอบรม เรื่องดวงตากับความสวยงาม จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผ่านการอบรมการใช้ Botolinum Toxin จากงานประชุมวิชาการ Clinical nenro-opthalmology โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เข้าร่วมการอบรมประชุมวิชาการ สถาบันโรคผิวหนัง อย่างต่อเนื่อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานในคลินิกเสริมความงาม มากกว่า 2 ปี สามารถทำหัตถการด้าน Aesthetic ได้อย่างชำนาญ เช่น ฉีด Botox, Filler, Meso Fat รวมทั้ง Laser ต่างๆ เช่น IPL, Q-switch Nd Yag ได้