โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370
นพ. ภัทรเดช เจียมสว่างพร (คุณหมอพีท)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณความงาม และการปรับโครงหน้า

ประวัติ
 • Faculty of Medicine, Rangsit University, Thailand
 • Dermatology Anti-Aging and Regenerative medicine, Mae Fah Luang University
 • Korean Cosmetic Surgery (KCCS)
 • Member of Thai Association and Academy of Cosmetic Surgery and Medicine
 • International Speaker Thread Lift skin contouring in India (Mumbai and New Delhi)
 • Co-Speaker in Mae Fah Luang University with Dr. Ha Ji Hoon
 • Speaker in academic conference Mae Fah Luang University “Rejuvenate Evolution in Anti-Aging and Regenerative medicine”
 • Certificate of the Intensive Surgical Hands-on training in advanced procedures in rejuvenation surgery of the face in the University of Regensburg, Regensburg, Germany
 • Attended the Master Course in Hair Transplantation Surgery in the American Academy of Aesthetic Medicine in Bangkok Thailand
 • Attended 1st Taiwan Dermatology Aesthetic Conference in Kaohsiung Taiwan
 • Attended the International Microplastic Surgery Association workshop in Kaohsiung Taiwan
 • Certificate of American Academy of Aesthetic Medicine Membership
 • Attended the European Master in Aesthetic , Anti-Aging Medicine in Paris France