โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370, 02-2413246

นพ.โฆษิต เอี้ยวฉาย จากมาสเตอร์พีซ คลินิก ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ JCMS 2017

นพ.โฆษิต เอี้ยวฉาย จากมาสเตอร์พีซ คลินิก ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ JCMS 2017