โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370, 02-2413246

ผมร่วงขนาดไหน ? ถึงจะเรียกว่าปัญหาผมร่วง “เกินเหตุ”