โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370
พญ. นาถยา ดิเรกศิลป์ (คุณหมอตุ๊ก)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

[gem_list type=”disc-style-2″]

Education
 • Medical Doctor, Faculty of Medicine, Naresaun University
 • Diploma of Thai Board of General Surgery Rajavithi hospital

[/gem_list][gem_list type=”disc-style-2″]

Academic Activitys
 • Member of Royal College of General Surgeons of Thailand
 • Fellow ship of Korean collage cosmetic surgery(KCCS) ,South Korea

[/gem_list][gem_list type=”disc-style-2″]

Specialities
 • Eyes Surgery: upper and lower blephaloplasty
 • Rhinoplasty : close and open reconstriction
 • Facelift
 • Breast Augmentation
 • Chin Augmentation
 • Aesthetic gynecology
 • Otoplasty

[/gem_list]