โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370, 02-2413246

มาสเตอร์พีซ คลินิก บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้าง รพ.จักษุ บ้านแพ้ว

มาสเตอร์พีซ คลินิก บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้าง รพ.จักษุ บ้านแพ้ว