โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370

รูปร่าง – สัดส่วน

ศัลยกรรมตัดหนังหน้าท้อง