โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาลห้องผ่าตัด

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาลห้องผ่าตัด

เราคือ..

ผู้ช่วยดูแลการทำงานของแพทย์ให้เป็นไปอย่างราบลื่น

สิ่งที่พวกเราทำ

ให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของแพทย์ในการทำหัตถการต่าง ๆ พร้อมเป็นผู้ช่วยแพทย์ในการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด OR ให้ผ่านไปด้วยดี ให้คำแนะ และคอยดูแลคนไข้ทั้งหลังและก่อนผ่าตัด

คุณลักษณะ

เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

วุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับ ม.6

ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล,ผู้ช่วยแพทย์ หรือ หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

มีใบรับรองหลักสูตรการอบรม

มีบุคลิกภาพดี และ มีอัธยาศัยดี

มีความละเอียดรอบคอบ ใส่ใจการทำงานเป็นอย่างดี ไม่ให้เกิดความผิดพลาด

หากมีประสบการณ์ทำงานในคลินิกเสริมความงาม หรือ ทันตกรรมอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หากมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สามารถทำงานสัปดาห์ละ 6 วันได้ (วันหยุด 1 วัน/สัปดาห์ แล้วแต่ที่หัวหน้าจะจัดตารางการทำงานให้)

หากสามารถเริ่มงานได้ในทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ทักษะการสื่อสาร 70%
ทักษะการจัดการ 70%
ความรู้ในผลิตภัณฑ์ 80%
ความอดทนต่อแรงกดดัน 70%
การคิดวิเคราะห์วางแผน 60%
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 60%