โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370, 02-2413246

ลืมตาไม่เคยสุด! เพราะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis)

ลืมตาไม่เคยสุด! เพราะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis)

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis) จัดเป็นอาการแสดงของโรคทางดวงตาชนิดหนึ่ง มีโอกาสพบคนไข้ได้เพียง 4-6 คน จากจำนวนประชากร 100,000 คน แม้จะเป็นตัวเลขที่ไม่สูงมาก แต่ยังเป็นโรคที่ทางการแพทย์ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงได้ ผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง จะมีลักษณะตาปรือ คล้ายคนง่วงนอนตลอดเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ในการมองเห็นและบุคลิกภาพของคนไข้เป็นอย่างมาก

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis)

อาการสังเกต : กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis)

ผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง จะมีลักษณะตาชั้นเดียว มองเห็นตาดำไม่สมบูรณ์ ตาปรือ หรือเปลือกตาบนตกลงมาคลุมเกือบ 50% ของตาดำทั้งหมด ความรุนแรงขึ้นอยู่กับระดับความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแต่ละคน ในคนที่มีอาการแสดงชัดเจนค่อนข้างมาก อาจถึงขั้นต้องเลิกคิ้วเพื่อช่วยให้เพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น โดยมากจะเกิดกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่ก็เป็นอาการที่พบได้ในเด็กร่วมด้วย

สติกเกอร์ตาสองชั้นช่วยได้ไหม?

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ชื่อก็บอกระบุชัดเจนกันอยู่แล้วว่าเป็นตำแหน่งส่วนกล้ามเนื้อ ไม่ใช่ผิวหนัง แม้อาการแสดงที่มีให้เห็นคือส่วนของชั้นตาที่ตกลงมา แต่ปัญหาที่แท้จริงก็เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อตาที่ทำงานได้ไม่เต็มที่ ซึ่งสติกเกอร์ตาสองชั้นเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องชั้นตาไม่ชัดเจน หรือไม่มีชั้นตาเลย และเป็นปัญหาที่เกิดจากผิวหนังของชั้นตา ไม่ใช่ปัญหาในส่วนของกล้ามเนื้อตานั่นเอง

ผ่าตัดรักษาช่วยแก้ไข

การรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงด้วยวิธีผ่าตัด แพทย์จะทำการเย็บกล้ามเนื้อตาที่บกพร่องให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งแพทย์จะออกแบบการผ่าตัด โดยวิเคราะห์จากชั้นตาที่ยังปกติดีของคนไข้เป็นเกณฑ์ แต่หากพบว่าคนไข้มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงทั้งสองข้าง แพทย์ก็จะออกแบบชั้นตาทั้งสองข้างใหม่ทั้งหมด โดยประเมินตามลักษณะโครงสร้างใบหน้าคนไข้เป็นหลัก ซึ่งการผ่าตัดจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการลืมตาของคนไข้ให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้น สร้างวิสัยทัศน์ในการมองเห็นของคนไข้ให้ชัดเจน ทั้งยังช่วยให้คนไข้มีบุคลิกภาพที่ดีและดูสดใสขึ้น

การรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงด้วยวิธีผ่าตัด

ข้อดีของการแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

  • ดวงตาทั้งสองข้างเปิดใกล้เคียงกันมากขึ้น
  • ช่วยให้การมองเห็นหรือวิสัยทัศน์เป็นไปอย่างปกติขึ้น
  • คนไข้ไม่ต้องเลิกคิ้ว เพื่อช่วยในการลืมตาแต่ละครั้ง
  • ช่วยลดโอกาสการเกิดริ้วรอยก่อนวัย จากการเลิกคิ้วเพื่อช่วยมองเห็น
  • แก้ไขปัญหาจุดบกพร่อง เพิ่มความสวยงามให้ดวงตาดูสดใสและดูดีขึ้น
ภาพก่อนหลัง การรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
ภาพก่อนหลัง การรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละบุคคล โดยเฉพาะเรื่องความชำนาญของแพทย์ผู้ทำการรักษา เพราะหากไม่ได้ผ่าตัดกับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆ คนไข้อาจได้ลักษณะตาที่ไม่เท่ากันน้อยลง หรือหนักสุดก็อาจได้ปัญหากลับไปเพิ่มขึ้น เช่น นอนหลับตาไม่สนิท เป็นต้น ซึ่งทางโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ มีคุณหมอที่เป็นจักษุแพทย์และยังเป็นแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทางด้านความงามรอบดวงตา สำหรับให้คำปรึกษาและแก้ไขเกี่ยวกับปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงถึง 2 ท่าน ได้แก่

พญ. กาญจนา ลีลาภัทรานุรักษ์ (คุณหมอหนู)

พญ. วรรณกรณ์ พฤกษากร (คุณหมอเป้ย)

สำหรับผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง หรือปัญหาเกี่ยวกับดวงตาอื่นๆ เช่น กำจัดถุงใต้ตา ทำตาสองชั้น ผ่าตัดเปิดหัวตาและหางตา ตลอดจนทำตาหางหงส์ สามารถนัดคิวปรึกษากับคุณหมอ 3 ท่าน