โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370
ผ่าตัดแปลงเพศ
ผ่าตัดแปลงเพศ

ผ่าตัดแปลงเพศ

“ผู้หญิงข้ามเพศ คือ ผู้ที่เกิดมาเป็นชายตั้งแต่กำเนิด แต่มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ และมีความต้องการเติมเต็มกับชีวิตของตนเอง โดยการ ผ่าตัดแปลงเพศ และใช้ชีวิตเป็นเป็นผู้หญิง และให้สอดคล้องกับรูปลักษณ์และความรู้สึกที่อยากเป็น เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมั่นใจมากขึ้น”

ข้อมูลทั่วไปสำหรับการ ผ่าตัดแปลงเพศ จากชายเป็นหญิง

ในปัจจุบันแพทย์ไทยมีชื่อเสียงในการ ผ่าตัดแปลงเพศ ในระดับโลก ซึ่งแพทย์ที่มีประสบการณ์ของประเทศสามารถสร้างอวัยวะใหม่ได้มีลักษณะใกล้เคียงกับผู้ที่มีอวัยวะเพศหญิงโดยกำเนิด
การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง จะเป็นการผ่าตัดตกแต่งอวัยวะเพศภายนอก ให้เหมือนอวัยวะเพศหญิง และสร้างช่องคลอดเทียม ด้วยเทคนิคพิเศษตามอวัยวะเพศเก่า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ และใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ

ผ่าตัดแปลงเพศ

ปัจจุบันโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ได้มีศูนย์บริการสำหรับการผ่าตัดข้ามเพศไม่ว่าจะศัลยกรรมแปลงเพศ หรือใบหน้า โดยจุดประสงค์หลักที่ก่อตั้งสถาบันนี้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนกลุ่มคนข้ามเพศให้มีรูปลักษณ์และอวัยวะใหม่ ได้ตรงกับใจที่อยากเป็น โดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีมากว่านั้นทางเรามีพนักงานให้การปรึกษาที่เป็นสาวข้ามเพศให้คำปรึกษาและดูแลผู้ที่ที่ได้รับการผ่าตัดอย่างดีที่สุดตามมาตราฐานโรงพยาลมาสเตอร์พีซ

แนวทางการการบริการของศูนย์บริการการสำหรับบุคคลข้ามเพศ ของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ

DFS

 • D – Deep and look real ความลึกตรงกับความต้องการที่ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดอยากได้
 • F – Full function องค์ประกอบครบ ใช้งานได้จริง
 • S – Standard and best service ความปลอดภัยมาตราฐานโรงพยาบาลชั้นนำ และการบริการที่เข้าใจผู้รับบริการอย่างสูงสุด
ผ่าตัดแปลงเพศ

ข้อมูลก่อนผ่าตัดที่ต้องรู้

 1.  ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศต้องผ่านมาตรฐานโลกของสมาคม WPATH (World Professional  Association for Transgerder Health) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  1. ต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี บริบูรณ์ หากอายุยังไม่ถึง 20 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากบิดา-มารดา
  2. ได้ดำรงชีวิตแบบหญิงติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยเป็นการใช้ชีวิตเป็นหญิงอย่างสมบูรณ์ที่คนรอบข้างยอมรับได้ และมีความสุข ไม่มีความกดดันใดๆ
  3. เคยรับฮอร์โมนเพศหญิงมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมน ในรูปแบบยารับประทาน  หรือยาฉีดอย่างน้อย 1 ปี
  4. ผ่านการประเมินสภาพจิตใจ จากจิตแพทย์ว่าอยู่ในภาวะปกติ และมีความพร้อมต่อการผ่าตัดแปลงเพศ พร้อมทั้งได้รับการวินิจฉัยว่า
  5. เป็น  Gender identify disorder  หรือ Gender dysphoria  และให้ใบรับรองสำหรับการผ่าตัดที่ถูกต้องตามหลักทดสอบสภาพจิต
  6. ผู้เข้ารับการผ่าตัด จะต้องมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามสำหรับการผ่าตัด
  7. ไม่ได้ป่วยเป็นโรคจิตเพศ (Schizophrenia) ไม่ได้ต้องการใช้ชีวิตเป็นเพศหญิง แต่มีความหลงผิดว่าเป็นเพศหญิง สำหรับกลุ่มผู้ป่วยจิตเพศ จำเป็นต้องรับการดูแลจากจิตแพทย์อย่าไกล้ชิด
  8. ไม่มีภาวะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยังมีอาการของโรคอยู่ เช่น ซิฟิลิส แผลริมอ่อน หูดหงอนไก่ เริม ในกลุ่มนี้ถ้าทำผ่าตัด อาจทำให้แผลผ่าตัดติดเชื้อและหายช้า
  9. ไม่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามรถทำการผ่าตัดใหญ่ได้ เช่น โรคหัวใจ โรคปอด ซึ่งไม่สามารถรักษาได้ดี และแพทย์ประจำตัวไม่อนุญาตให้ผ่าตัดได้
  10. ไม่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำ ในผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องใช้สเตียลอยด์ขนาดสูง หรือผู้ที่ติดเชื้อ HIV และมี CD4 ต่ำกว่าปกติมากๆควรทำการรักษาก่อน
  11. ไม่ได้ใช้ชีวิตในประเทศที่สังคมไม่ยอมรับและมีบทลงโทษทางกฎหมายย่างรุนแรง เช่น ประเทศในแอฟริกาแถบตะวันออก บางประเทศหลังผ่าตัดแล้วผู้ป่วยอาจไม่สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้
 2. เอกสารทางการแพทย์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
  1. ผล X-ray ปอด
  2. ใบรับรองจากจิตแพทย์ 2 ใบ
  3. ผลการตรวจเลือด
ผ่าตัดแปลงเพศ

การเตรียมตัวผ่าตัดแปลงเพศ

 • งดการทานหรือฉีดฮอร์โมน วิตามิน อาหารเสริม ยา ก่อนผ่าตัด 1 เดือน
 • รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย และรสไม่จัด ก่อนเข้าแอดมิดที่โรงพยาบาล 4-5 วัน
 • งดรับประทานอาหารก่อนเข้าแอดมิด 8-10 ชั่วโมง
 • ออกกำลังกายพอประมาณ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งทำให้การฟื้นตัวหลังผ่าตัดที่ดีขึ้น
 • เสื้อผ้าที่ส่วมใส่งาน กระโปรงแบบโปร่งสบาย งดใส่กางเกงประมาณ 1 เดือน
 • เตรียมอุปกรณ์ส่วนตัวพื้นฐานที่ต้องใช้ระหว่างพักที่โรงพยาบาล
 • ลางาน 14-30 วัน
ผ่าตัดแปลงเพศ

เทคนิคผ่าตัด

SRS 1การผ่าตัดโดยการใช้ผิวหนังส่วนองคชาติมาสร้างความลึกในช่องคลอดใหม่
SRS 2การผ่าตัดโดยการนำผิวหนังส่วนถุงอัณฑะมาช่วยในการเพิ่มความลึกในช่องคลอดเทียม
SRS 3การผ่าตัดโดยการนําส่วนของลําไส้มาช่วยในการเพิ่มความลึกในช่องคลอดเทียม

 

การประมาณการความลึกจากการผ่าตัดเปลียนเพศจากชายเป็นหญิง 

ความลึก (นิ้ว) = ความยาวองคชาติ (นิ้ว) – 3 (นิ้ว)

 

การดูแลหลังการผ่าตัดแปลงเพศ

 1. พักฟื้นทีโรงพยาบาล 9-10 วัน
 2. การอบแผลหลังจากการถอดสายสวนปัสสาวะ
 3. การล้างแผลและการไดเลชั่นรักษาความลึก
 4. การพบแพทย์ตามนัดหมาย
 5. สามารถใช้งานหลังผ่าตัด 3 เดือน

 

*สามารถเข้านัดหมาย เข้ามาปรึกษาแพทย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ผลงานผ่าตัด

ลิงค์ผลงานการผ่าตัด

*ติดต่อขอรหัสเพื่อรับชมรูปผลงานผ่าตัดแปลงเพศ

โทร 02-1054370
Line  @masterpiececlinic