โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370
พญ. วิชุดา นามศิริพงศ์พันธุ์ (คุณหมอปู)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผม และหนังศีรษะ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

[gem_list type=”disc-style-2″]

ประวัติ
 • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ, โรงพยาบาลพระปกเกล้า, จันทบุรี, 2548-2550
 • Certificate in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine, 2550
 • Diploma in Practical Dermatology, Department of Dermatology Cardiff University, 2552-2553
 • Short Course Training in Skin Laser Surgery, Department of
 • Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, April-May 2555
 • KCCS facial cosmetic surgery Diploma course, Seoul South Korea, 2557-2558
 • Membership, International Society of Hair Restoration Sugery, 2560-2562
 • Live surgery and workshop, international society of hair restoration and surgery,(ishrs), Hair world congress, Poland, 2017
 • Associated membership of international hair restoration and surgery (ishrs)​ since 2017​
 • Attend world congress international hair restoration and surgery, Praque, Czech, 2017
 • Attend annual world congress of international hair restoration and surgery (ishrs), Praque, Czech, 2017
 • Attend asian hair restoration and surgery (AAHRS) ​annual congress 2017,Bangkok, Thailand
 • Attend Annual Korean congress of hair restoration and surgery (KSHRS), Seoul, South Korea, 2017
 • Live surgery and workshop, Korean Hair Restoration and surgery, Seoul, South Korea, 2017
 • Annual Live surgery and workshop international hair restoration and surgery (ishrs), Dubai, UAE 2018
 • Attend annual Congress international hair restoration and surgery ​(ishrs), Hollywood, California, 2018
 • annual world congrss live surgery and workshop international hair restoration and surgery (ishrs), Hollywood, California, USA, 2018
 • Fellow in hair transplantation, Korean Cosmetic and Surgery (KCCS) since 2015
 • Annually observe Unger Medical, Dr Unger Clinic, Park ave, New York, USA since 2017
 • Full membership of international hair restoration and surgery(ishrs), 2019
 • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป, โรงพยาบาลพระปกเกล้า, จันทบุรี, 2548-2550
 • Dermaplus  clinic, 2550-2552
 • Pan Clinic, ราชเทวี กรุ๊ป, 2552-2554
 • TNC clinic, 2554-2555
 • Makalin Clinic, 2555-2559
 • โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ , ปัจจุบัน

[/gem_list]