โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370

ตำแหน่ง Sales & Beauty Consultant (ภายในประเทศและต่างประเทศ)

ตำแหน่ง Sales & Beauty Consultant (ภายในประเทศและต่างประเทศ)

เราคือ..

ผู้ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ไปจนถึงการให้คำปรึกษาลูกค้าใน Style Masterpiece Consultant System

สิ่งที่พวกเราทำ

ให้การดูแล และใส่ใจการบริการลูกค้าคนสำคัญ เปรียบเสมือนคนในครอบครัว หรือ เพื่อนคนสนิท บริหารและพัฒนายอดขาย ให้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สร้างความประทับใจในการบริการกับลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด พัฒนาบุคลิกภาพตัวเองอยู่เสมอ การแต่งกาย หน้า ผม ดูแลและดูดีสม่ำเสมอ

คุณลักษณะ

เพศ หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

บุคลิก หน้าตาดี ผิวพรรณดี มีส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป

รักงานขาย และ บริการ มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาที่ดีเลิศ สามารถผลักดันยอดขายให้ตรงตามเป้าหมายได้

หากมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ จีน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (มีค่าภาษาให้ 3,000 บาท/เดือน)

มีประสบการณ์งานด้านศัลยกรรม ความงาม หรือ ธุรกิจใกล้เคียง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

มีจิตวิทยา ในการโน้มน้าวจิตใจ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ทักษะการสื่อสาร 70%
ทักษะการจัดการ 70%
ความรู้ในผลิตภัณฑ์ 80%
ความอดทนต่อแรงกดดัน 70%
การคิดวิเคราะห์วางแผน 60%
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 60%