โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370, 02-2413246

3 ปัญหาหลักสาเหตุกรามใหญ่

ปรับโครงหน้า Vline

3 ปัญหาหลักสาเหตุกรามใหญ่

  1. พันธุกรรม

เป็นปัญหากรามใหญ่ ถือว่าเป็นปัญหาหลักของกรามใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติที่เค้าโครงใบหน้าจะเหมือนบรรพบุรุษ และกลายเป็นปัญหากังวลใจของใครหลายๆคน

Diagram
Description automatically generated

  1. มัดกล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่

ปัญหานี้เกิดจากเคี้ยวอาหารบ่อยๆ หรือบางคนติดเคี้ยวหมากฝรั่งเคี้ยวอาหารเหนียวใช้แรงบดเคี้ยวเยอะๆ ก็ทำให้กล้ามเนื้อกรามใหญ่ขึ้นได้ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อกล้ามเนื้อส่วนนั้นถูกบริหารและชยับแรงอยู่บ่อยๆ เป็นประจำจึงทำให้เนื้อกลามเนื้อใหญ่ขึ้นเองและยากที่จะลดลงเองได้ นอกจากกล้ามเนื้อบริเวณนั่นจะขยับน้อยลงหรือถูกใช้งานน้อยลงนั้นเอง

A picture containing text, hairpiece
Description automatically generated

  1. กรามใหญ่ที่เกิดจากกระดูก
    สาเหตุที่กรามใหญ่จากกระดูกนั้น เป็นเพราะกระดูกมีการจริญเติบโตควบคู่ไปกับสรีระโครงสร้างของร่างกาย ซึ่งบางราย อาจปรากฏว่ากระดูกกรามนั้นใหญ่ จนเกิดการไม่สมส่วนกับโครงสร้างของใบหน้ากลายเป็นคนกรามใหญ่ผิดปกตินั่นเอง

A picture containing text, indoor
Description automatically generated

ทั้ง3 ปัญหาหลักนี้สามารถแก้ไขได้อย่างถาวรและตรงจุดมากที่สุดคือ การตัดกรามทำ V line ที่ใครหลายๆคน เลือกแก้ไขปัญหากรามใหญ่ด้วยวิธีนี้เพราะผลตอบหลังทำเห็นผลชัดเจน หน้าเปลี่ยนหมดกังวลอย่างถาวรนั้นเอง

A picture containing person, room, hospital room, older
Description automatically generated