Author: Mahisorn Saksriviturat

เทคนิคการปลูกผม DMI คืออะไร

เทคนิคการปลูกผม DMI คืออะไร

เทคนิคการปลูกผมด้วย Direct Multi Implanter (DMI) เป็นวิธีการปลูกผมที่เน้นความแม่นยำและผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ โดยใช้เครื่องมือพิเศษที่เรียกว่า “Implanter Pen”…