ข่าวสาร MTP

a-01.-1030x702

นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ได้รับเชิญเป็นแพทย์วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ Advanced Training

นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ได้รับเชิญเป็นแพทย์วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ Advanced Training : Tear Trough, Nose, Volumizing Cheek กับ Mewz Healthcare (ประเทศอินโดนีเชีย)