ไม่มีหมวดหมู่

ตำแหน่ง พนักงานทรีทเมนต์

ตำแหน่ง พนักงานทรีทเมนต์ เราคือ.. ผู้ช่วยแพทย์ทำหัตถการต่างๆ ทำทรีทเมนต์ สิ่งที่พวกเราทำ ผู้ช่วยแพทย์ทำหัตถการต่างๆ ทำทรีทเม้นท์ และ จัดเตรียมอุปกรณ์ท...

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หัตถการผม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หัตถการผม เราคือ.. ผู้ช่วยในการให้บริการด้านการปลูกผมโดยเฉพาะ สิ่งที่พวกเราทำ ดูแลและเตรียมความพร้อมให้กับคนไข้ก่อนเข้าทำหัตถการปลู...

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาลห้องผ่าตัด

ทักษะการสื่อสาร 70%ทักษะการจัดการ 70%ความรู้ในผลิตภัณฑ์ 80%ความอดทนต่อแรงกดดัน 70%การคิดวิเคราะห์วางแผน 60%การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 60%

ตำแหน่ง Sales & Beauty Consultant (ภายในประเทศและต่างประเทศ)

ตำแหน่ง Sales & Beauty Consultant (ภายในประเทศและต่างประเทศ) เราคือ.. ผู้ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ไปจนถึงการให้คำปรึกษาลูกค้าใน Style Masterpiece Con...