โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370

ปลูกผม 1,349 กราฟ ที่มาสเตอร์พีซ คลินิก คุณมินดี้