โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ 99/19 ถ.สุโขทัย, แขวง ดุสิต เขตดุสิต, กทม. 10300
02-1054370

เปิดตัวโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ

เปิดตัวโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ ใกล้ย่านกรุงเก่า สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิค และมหาวิทยาลัยชื่อดัง อาทิ พระบรมรูปทรงม้า, พระที่นั่งอนันตสมาคม, ศรีย่าน, ม.สวนดุสิต,ม.สวนสุนันทา เป็นต้น

MASTERPIECE HOSPITAL