Package ตรวจฮอร์โมนเพศหญิง 9 รายการ

 • ตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาโดยแพทย์
 • การวัดสัดส่วนองค์ประกอบของร่างกาย
 • ตรวจระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน
 • ตรวจระดับโปรตีนขนส่งฮอร์โมนเพศ
 • ตรวจระดับฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต
 • ตรวจระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล
 • ตรวจระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรน
 • ตรวจระดับฮอร์โมนการเจริญพันธุ์
 • ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิงควบคุมการตกไข่

ราคา 7,500 บาท

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลมาสเตอร์พีชขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี
 • แนะนำให้เข้ามาตรวจหลังจากประจำเดือนครั้งล่าสุด นับไปอีก 21 วัน หรือก่อนมีประจำเดือน 7 วัน
 • กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 • ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนรับบริการ

สามารถใช้บริการได้ที่ Sukho Healthcare อาคาร 3 ชั้น 1 ทุกวันเวลา 8.00 – 18.30 น.