HBOT

ราคา 4,500 บาท

ขั้นตอนเข้ารับการบำบัดสุขภาพ

 • แพทย์หรือพยาบาลจะเปิดออกซิเจนเข้าไปในเครื่องแล้วค่อยๆ ปรับเพิ่มความดันออกซิเจนให้มากกว่าปกติเพื่อผลในการรักษา อาจมีอาการหูอื้อเล็กน้อยในระยะแรก ซึ่งแพทย์หรือพยาบาลจะคอยสังเกตอาการอยู่ตลอดเวลา
 • เมื่อครบเวลาที่กำหนด แพทย์หรือพยาบาลจะปรับลดความกดบรรยากาศในเครื่องให้ลงมาเท่ากับความกดบรรยากาศปกติ
 • ผู้เข้ารับการบำบัดสุขภาพสามารถกลับบ้านหลังเข้ารับบริการได้

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลมาสเตอร์พีชขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี
 • กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 • ระยะเวลารับบริการ: 60-90 นาที
 • งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มที่มีแก๊สมากอย่างน้ำอัดลม และควรงดสูบบุหรี่ก่อนการบำบัดสุขภาพ
 • ไม่ควรเข้ารับการบำบัดสุขภาพหากกำลังเป็นหวัด
 • ไม่ควรนำไฟแช็คหรืออุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่เข้าไปในแคปซูล ห้ามใช้ครีมบำรุงผิวหรือครีมแต่งผมที่มีส่วนผสมของปิโตรเลียม เพราะอาจเป็นเชื้อเพลิงให้กับออกซิเจนบริสุทธิ์ได้
 • ควรงดการเดินทางโดยเครื่องบินก่อนและหลังรับบริการภายใน 24 ชั่วโมง
 • หัตถการนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
 • สามารถใช้บริการได้ที่ Sukho Healthcare อาคาร 3 ชั้น 1 ทุกวันเวลา 8.00 – 18.30 น.