ปลูกหนวด เครา จอนถาวร ผลลัพธ์ดูเป็นธรรมชาติ

ปลูกหนวด เครา จอน ผลลัพธ์ดูเป็นธรรมชาติที่โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ยื้อ ไม่พัง ปังแน่นอน

ปลูกหนวด

การปลูกหนวด เครา จอน มีผลมากต่อรูปลักษณ์ภายนอก สำหรับผู้ชายที่ต้องการมีหนวด หรืออยากปรับให้ลุคให้ดูเข้มขึ้น แต่ด้วยปัจจัยทางพันธุกรรม หรือฮอร์โมนของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน จึงทำให้ความดกของหนวด เครา แต่ละคนอาจไม่เท่ากัน การศัลยกรรมปลูกหนวดจึงเป็นทางออกที่ตอบโจทย์ เพื่อช่วยให้หนวด เครา ดกดำ คงอยู่อย่างถาวร และเป็นธรรมชาติ

การปลูกเครา หนวด  จอนถาวร เป็นวิธีช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาหนวด เครา จอนบางหรือไม่เคยมี ให้สามารถมีหนวด เคราหนา และดูเป็นธรรมชาติได้อย่างถาวร เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณผู้ชายหลาย ๆ คนที่มีหนวด เคราบาง ให้กลับมาดกดำ

การปลูกหนวด เครา จอน คืออะไร?

การปลูกหนวด เครา จอน คือการผ่าตัดย้ายรากผมจากบริเวณท้ายทอย หรือบริเวณอื่นที่มีเส้นผมแข็งแรง มาปลูกบริเวณใบหน้าที่ต้องการให้มีความหนา และแน่นขึ้น โดยใช้เทคนิคเดียวกับการปลูกผมถาวร ซึ่งการปลูกหนวด จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับบุคลิกภาพของผู้ที่มีขนบนใบหน้าน้อย หรือบางลง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อปกปิดแผลเป็น หรือความผิดปกติบริเวณใบหน้าได้อีกด้วย

การปลูกเส้นขนหนวด เครา จอน มีหลักการเดียวกันกับการปลูกผม โดยแพทย์จะฉีดยาชาบริเวณที่ต้องการปลูก จากนั้นจะใช้เครื่องมือพิเศษในการเจาะ หรือตัดรากผมออกมาเป็นกราฟ โดยแต่ละกราฟจะมีรากผมอยู่ 1 – 4 เส้น จากนั้นจึงนำกราฟไปปลูกยังบริเวณใบหน้าที่ต้องการ โดยแพทย์จะออกแบบทรงหนวด เครา จอน ตามความเหมาะสมของใบหน้าของแต่ละบุคคล

เทคนิคใช้ในการปลูกหนวด ปลูกเครา

เทคนิคใช้ในการปลูกหนวด ปลูกเครา

เทคนิคที่ใช้ปลูกหนวดมี เทคนิคหลัก ๆ ดังนี้

 1. เทคนิค FUT (Follicular Unit Transplantation) เป็นเทคนิคที่แพทย์จะทำการกรีดหนังศีรษะบริเวณท้ายทอยออกเป็นแนวยาว แล้วจึงนำรากผมออกมาทีละกราฟ จากนั้นจึงนำไปปลูกบริเวณที่ต้องการ เทคนิคนี้มีข้อดีคือสามารถปลูกหนวดได้เป็นจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว แต่มีข้อเสียคืออาจทำให้เกิดแผลเป็นแนวยาวบริเวณท้ายทอยได้
 2. เทคนิค FUE (Follicular Unit Excision) เป็นเทคนิคที่แพทย์จะทำการเจาะรากผมออกมาทีละกราฟจากบริเวณท้ายทอย จากนั้นจึงนำไปปลูกบริเวณที่ต้องการ เทคนิคนี้มีข้อดีคือไม่ทำให้เกิดแผลเป็นแนวยาวบริเวณท้ายทอย แต่มีข้อเสียคืออาจใช้เวลาในการปลูกเส้นขนนานกว่าเทคนิค FUT
 3. เทคนิค DHI (Direct Hair Implantation) เป็นเทคนิคการปลูกผมถาวรประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการดัดแปลงมาจากเทคนิค FUE (Follicular Unit Extraction) โดยแพทย์จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า DHI Implanter ในการเจาะนำกราฟผมออกมาจากด้านหลังศีรษะ และปักกราฟผมลงไปบริเวณที่ต้องการปลูกในทันที โดยไม่จำเป็นต้องเจาะรูก่อนเหมือนเทคนิค FUE แบบดั้งเดิม

ข้อดีของการปลูกหนวด ปลูกเครา

 • สังเกตถึงการเพิ่มขึ้นของเส้นผมได้เร็วกว่ากว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
 • ใช้เวลาพักฟื้นไม่นาน
 • สามารถปลูกเส้นขน ในบริเวณที่ขนไม่สามารถขึ้นเองได้
 • สามารถออกแบบลักษณะรูปทรงของ หนวด เครา จอน ของตัวเองได้
 • มีหนวด เครา ที่ถาวร
การเตรียมตัวก่อน ปลูกหนวด ให้ได้ผลอย่างชัดเจน

การเตรียมตัวก่อนปลูกหนวด

การเตรียมตัวก่อนการปลูกหนวด เครา จอน ถือเป็นเรื่องสำคัญ หากเตรียมตัวก่อนเข้าทำหัตถการไม่ดี อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัดได้ หรือหลังจากผ่าตัดได้ ดังนั้นคนไข้ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการผ่าตัดตามคำแนะนำดังนี้ค่ะ

 1. เข้ารับการปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินสภาพเส้นผม และผิวหนัง จึงจำเป็นต้องวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 2. แจ้งประวัติการรักษา ประวัติการแพ้ยา รวมถึงยาที่ใช้ในปัจจุบันให้แพทย์ทราบก่อนการทำหัตถการ
 3. งดรับประทานยา หรืออาหารเสริม กลุ่มที่ทำให้เลือดแข็งตัว เช่น ยาแอสไพริน วิตามินที่มีส่วนผสมของน้ำมันปลา ยาสมุนไพรบางชนิด อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 4. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ อย่างน้อย 48 ชั่วโมง เนื่องจากจะส่งผลให้มีเลือดออกง่าย และเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อได้
 5. พักผ่อนให้เพียงพอ ก่อนเข้ารับการทำหัตถการ เพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวได้ดีขึ้นหลังผ่าตัด
ขั้นตอนการปลูกหนวด เครา จอน

ขั้นตอนการปลูกหนวด เครา จอน

 1. แพทย์จะวาดตำแหน่ง และขอบเขตที่คนไข้ต้องการจะปลูกหนวด
 2. แพทย์จะทำการฉีดยาชา เพื่อไม่ให้มีอาการเจ็บระหว่างทำหัตถการ
 3. จากนั้นจะทำการเจาะกราฟ และย้ายกราฟผม จากบริเวณท้ายทอย หรือบริเวิณที่เส้นขนแข็งแรง
 4. ทำการคัดแยกกราฟผมที่ แข็งแรงเพื่อนำไปปลูกบริเวณที่วาดขอบเขตไว้
 5. ปลูกเส้นขนลงทีละเส้น ตามตำแหน่ง และทิศทางที่กำหนดไว้ เพื่อให้หนวด เครา ออกมาเป็นธรรมชาติ

การปลูกเส้นขนบริเวณหนวด เครา เป็นการผ่าตัดเล็ก ๆ ใช้เวลาประมาณ 2 – 4 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนกราฟที่ปลูกของแต่ละบุคคล ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพหนวดเดิม เทคนิคการปลูก และการดูแลรักษาหลังปลูกหนวด เป็นต้น

การดูแลตัวเองหลังปลูกหนวด

การดูแลตัวเองหลังปลูกหนวด มีสิ่งสำคัญที่ควรทำ คือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้แผลหายเร็ว และหนวดใหม่งอกขึ้นมาอย่างแข็งแรง

 1. ช่วง 1 – 2 วันแรก ห้ามแปรงฟัน 24 ชั่วโมง ให้ใช้การบ้วนปากเบา ๆ แทน
 2. ควรบ้วนปาก และทำความสะอาดบริเวณที่ปลูกทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร เพื่อความสะอาด และลดโอกาสเกิดแผลติดเชื้อ
 3. รับประทานอาหารเหลวที่ไม่ต้องเคี้ยว เช่น โจ๊ก น้ำซุป และดื่มน้ำโดยใช้หลอดดูด เพื่อป้องกันไม่ให้อาหาร เปื้อนแผล และเลี่ยงการติดเชื้อได้
 4. หลีกเลี่ยงการขยับปากบ่อย ๆ เช่น การพูดคุย อ้าปากกว้าง ๆ หัวเราะ หรือยิ้มมาก ๆ เพราะอาจทำให้รากขนที่ปลูกมาหลุดได้
 5. งดการนอนคว่ำหน้า หรือนอนตะแคง เพื่อป้องกันไม่ให้แผลไปถู หรือเสียดสีกับหมอนมากจนเกินไป เพราะอาจทำให้หนวดที่ปลูกหลุดออกได้
ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับวิธีทำให้มีหนวด ที่ไม้ให้ผลจริง

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับวิธีทำให้มีหนวด

 • การใช้วาสลีน

วาสลีนไม่ได้ช่วยทำให้หนวด เครา จอนขึ้นเร็วแต่อย่างใด วาสลีนเป็นปิโตเลียมเจลลี่ (Petroleum Jelly) ที่ไม่มีส่วนผสมใด ๆ ที่สามารถซึมเข้าชั้นผิวหนังเพื่อไปกระตุ้นให้รากขนสร้างหนวดได้

ความเชื่อที่ว่าวาสลีนทำให้หนวดขึ้นเร็วนั้น เกิดจากความเข้าใจผิดที่ว่าการทาวาสลีนบนหนวดจะช่วยบำรุงรากขน และกระตุ้นให้หนวดขึ้นเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม วาสลีนเป็นเพียงสารเคลือบผิวที่ไม่สามารถซึมเข้าผิวหนังเพื่อไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นขนได้

 • การโกนหนวดบ่อย ทำหนวดหนาขึ้น

การโกนหนวดบ่อย ๆ ไม่ได้ทำให้หนวดหนาขึ้น การโกนหนวดเป็นเพียงการตัดเอาส่วนปลายของเส้นขนออกเท่านั้น ส่วนรากของเส้นขนยังคงอยู่เหมือนเดิม การที่รู้สึกว่าหนวดหนาขึ้นหลังจากโกนหนวดบ่อย ๆ นั้น เกิดจากเส้นขนที่โกนออกนั้นสั้นกว่าเส้นขนที่ยาวตามธรรมชาติ ทำให้รู้สึกว่าเส้นขนหนาขึ้นเท่านั้น

 • ดอกอัญชันทำให้หนวดดกขึ้น

ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าดอกอัญชันทำให้หนวด เครา ดกดำขึ้น ดอกอัญชันมีสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าสารแอนโทไซยานินสามารถช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นขนได้

ความเชื่อที่ว่าดอกอัญชันทำให้หนวดดกนั้น เกิดจากความเชื่อโบราณที่สืบทอดกันมาว่าดอกอัญชันช่วยบำรุงเส้นผม และทำให้ดกดำขึ้น การทาดอกอัญชันบดบนหนวดจึงเชื่อว่าจะช่วยทำให้หนวดดกขึ้น

ปลูกหนวด เครา จอน ที่ไหนดี?

การปลูกเส้นขนบริเวณใบหน้า หรือหนวดเป็นการผ่าตัดศัลยกรรมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน โดยในประเทศไทยมีสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการอยู่หลายแห่ง การเลือกสถานพยาบาลที่ดีควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 1. ประสบการณ์ของแพทย์ แพทย์ผู้ทำการปลูกเส้นขนควรมีประสบการณ์ด้านการปลูกหนวด-เครา เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นธรรมชาติ และสวยงาม
 2. เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ใช้ สถานพยาบาลควรใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
 3. สถานที่ และบรรยากาศ สถานพยาบาลควรมีสถานที่สะอาด ได้มาตรฐานและการรับรองและบรรยากาศอบอุ่น เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการรู้สึกผ่อนคลาย
 4. ราคา ค่าใช้จ่ายในการทำหัตถการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถานพยาบาล ควรเปรียบเทียบราคาจากหลายแห่งก่อนตัดสินใจ
 5. เช็คข้อมูลรีวิวจากผู้ใช้บริการจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ปลูกหนวด เครา จอน ต้องที่ 3M HAIR TRANSPLANT BY MASTRERPIECE เพราะมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญ เครื่องมือทันสมัย มาตรฐานโรงพยาบาล

ทำไมปลูกหนวด เครา จอน ต้องที่ 3M HAIR TRANSPLANT BY MASTRERPIECE

 • ที่ 3M Hair Transplant By Masterpiece Hospital เราเป็นศูนย์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ปลูกหนวด จอน เครา ที่มีทีมแพทย์เฉพาะทางคอยดูแลและให้คำปรึกษา มั่นใจได้ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี การันตีด้วยรางวัลต่าง ๆ มากมาย
 • โรงพยาบาลมาสเตอร์พีชเป็นศูนย์รวมบริการด้านความงามแบบครบวงจร
 • โรงพยาบาลมาเตอร์พีชมีศัลยแพทย์ตกแต่ง ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งประเทศไทย และมีประสบการณ์การผ่าตัดมากกว่า 10 ปี
 • มีอุปกรณ์ เครื่องมือปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐานระดับโรงพยาบาล พร้อมระบบห้องผ่าตัดที่ทันสมัย
 • มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดทั้งก่อน และหลังการผ่าตัด
 • บริการอย่างดีที่สุดเพื่อความประทับใจของทุกท่าน พร้อมห้องพักฟื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน เพื่อให้ความสะดวกสบายที่สุด หลังผ่าตัดแก่ทุกท่าน

Similar Posts