หมอเต๋า นพ.นครินทร์ จรัสวิริยะกุล แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 49844
  • ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
  • ประกาศนียบัตร ได้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา (หลักสูตร 3 ปี)
  • สมาชิก Pan Asia Academy of Facial Plastic Surgery