หมอถนอม นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ แพทย์ประจำโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
  • Research Fellow in Head and Neck Reconstructive Surgery มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
    เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
    16542
  • แพทย์โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
  • Research Fellow in Head and Neck Reconstructive Surgery มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา