ตรวจความยาวเทโลเมียร์

ราคา 20,000 บาท

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
  • โรงพยาบาลมาสเตอร์พีชขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี
  • กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
  • ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนรับบริการ
  • สามารถใช้บริการได้ที่ Sukho Healthcare อาคาร 3 ชั้น 1 ทุกวันเวลา 8.00 – 18.30 น