เทคนิคการปลูกผม DMI คืออะไร

เทคนิคการปลูกผม DMI ที่มีความแม่นยำและเป็นเทคนิคใหม่

เทคนิคการปลูกผมด้วย Direct Multi Implanter (DMI) เป็นวิธีการปลูกผมที่เน้นความแม่นยำและผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ โดยใช้เครื่องมือพิเศษที่เรียกว่า “Implanter Pen” ซึ่งช่วยให้สามารถฝังเซลล์รากผมลงในหนังศีรษะ โดยการปลูกผมด้วยเทคนิค DMI จะสามารถปลูกและปักผมได้ถึง 10 กราฟผม : 1 ตร.ซม. จะสามารถช่วยลดระยะเวลาในการปลูกผม อีกทั้งยังลดปัญหารากผมและลดอัตราการเสียหายของเส้นผมที่จะนำมาปลูกอีกด้วย

ทำให้ได้ผลลัพธ์แนวไรผมแบบธรรมชาติ แน่น ถี่ ละเอียด ปลูกผมแบบครั้งเดียวจบ

ขั้นตอนการปลูกผมด้วยเทคนิค Direct Multi Implanter

1.ประเมินและวางแผนการปลูกผม

แพทย์จะทำการประเมินสภาพหนังศีรษะและเส้นผมก่อนทำการปลูกผม โดยคำนึงถึงความหนาแน่น ทิศทาง และมุมของเส้นผม เพื่อวางแผนการปลูกผมอย่างเหมาะสม

อินฟลูเอ็นเซอร์ที่มาทำปลูกผม 3M กับทางโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช

2.เก็บเซลล์รากผม

เซลล์รากผมจะถูกเก็บจากบริเวณที่มีผมหนาแน่น เช่น ด้านหลังหรือด้านข้างของศีรษะ โดยใช้เครื่องมือพิเศษที่มีขนาดเล็ก 0.7 มม. ทำให้การเก็บเซลล์รากผมเป็นไปอย่างละเอียดและแม่นยำ

การเก็บเซลล์รากผมจากตำแน่งงท้ายทอยเพื่อนำมาให้ปลูกในส่วนหน้าหรือกรอบหน้าเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของไรผม

3.เตรียมเซลล์รากผม

เซลล์รากผมที่เก็บมาแล้วจะถูกคัดแยกและเตรียมไว้สำหรับการปลูก โดยใช้เทคนิคที่ช่วยรักษาคุณภาพและความแข็งแรงของเซลล์รากผม เป็นเทคนิคพิเศษมาตรฐานทางโรงพยาบาล

เตรียมเซลล์รากผมก่อนนำไปปลูกจะต้องมีการเตรียมเพื่อที่จะให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด

4.ปลูกผมด้วย Direct Multi Implanter

  • ใช้เครื่องมือ Implanter Pen ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อการฝังเซลล์รากผมลงในหนังศีรษะโดยตรง โดยไม่ต้องสร้างรูหรือแผลก่อน ทำให้การปลูกผมเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • ฝังเซลล์รากผมจะทำในทิศทางและมุมที่ถูกต้องตามธรรมชาติของการเจริญเติบโตของเส้นผม
การปลูกผมด้วยเทคนิค DMI เป็นเทคนิคที่มีความแม่นยำสูง ให้ผลดีดูเป็นธรรมชาติ

ข้อดีของเทคนิค Direct Multi Implanter

  • มีความแม่นยำสูง : Implanter Pen ช่วยให้การปลูกผมเป็นไปอย่างแม่นยำ ทำให้ผลลัพธ์ดูเป็นธรรมชาติและเส้นผมมีความแน่น ถี่ ละเอียด
  • ลดความเสียหาย : การปลูกผมโดยไม่ต้องสร้างรูหรือแผลก่อน ช่วยลดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อหนังศีรษะและลดความเสี่ยงต่อการเกิดแผลเป็น
  • ระยะเวลาฟื้นตัวสั้น : ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าและกลับไปทำกิจกรรมปกติได้ในเวลาที่สั้นลง
  • ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ : การปลูกผมในทิศทางและมุมที่ถูกต้องช่วยให้เส้นผมที่ปลูกใหม่ดูเป็นธรรมชาติและผสมกลมกลืนกับเส้นผมเดิม

ข้อควรระวัง

  • ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการปลูกผมก่อน เพื่อให้ได้คำแนะนำที่ถูกต้องและการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพเส้นผมและหนังศีรษะของแต่ละบุคคล
  • การดูแลหลังการปลูกผมมีความสำคัญมาก ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เทคนิคการปลูกผม Direct Multi Implanter เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติและการฟื้นตัวที่รวดเร็ว ซึ่งคลินิคส่วนใหญ่ไม่มีเทคนิคนี้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการดูแลที่เหมาะสม จะช่วยให้คุณได้เส้นผมที่มีคุณภาพและความแน่น ถี่ ละเอียด

Similar Posts