โปรแกรมตรวจสารพิษ โลหะหนัก

Package ตรวจโลหะหนัก 7 รายการ

 • ตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาโดยแพทย์
 • การวัดสัดส่วนองค์ประกอบของร่างกาย
 • ตรวจระดับสารตะกั่วในเลือด
 • ตรวจระดับสารปรอทในเลือด
 • ตรวจระดับแคดเมียมในเลือด
 • ตรวจระดับอลูมิเนียมในเลือด
 • ตรวจระดับตรวจระดับสารหนู

ราคา 6,000 บาท

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลมาสเตอร์พีชขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี
 • กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 • ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนรับบริการ
 • สามารถใช้บริการได้ที่ Sukho Healthcare อาคาร 3 ชั้น 1 ทุกวันเวลา 8.00 – 18.30 น