Urine Organic Acid Test

 • ตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาโดยแพทย์
 • การวัดสัดส่วนองค์ประกอบของร่างกาย
 • ตรวจกระบวนการย่อยสารอาหาร
 • ตรวจกระบวนการสร้างพลังงานของเซลล์
 • ตรวจการสร้างสารสื่อประสาท
 • การกําจัดสารพิษ
 • ตรวจสารที่ได้จากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร (Gut Ecosystem)

ราคา 34,000 บาท

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลมาสเตอร์พีชขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี
 • กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 2 วัน
 • หลีกเลี่ยงการดื่มน้ําก่อนนอน 2 ชั่วโมง
 • แนะนําให้หลีกเลี่ยงแอปเปิ้ล องุ่น ลูกเกด ลูกแพร์ แคนเบอรี่ ไม่น้อยกว่า 24 ชม.
 • ปัสสาวะก่อนเข้านอน
 • งดทานวิตามินก่อนนอน
 • สามารถใช้บริการได้ที่ Sukho Healthcare อาคาร 3 ชั้น 1 ทุกวันเวลา 8.00 – 18.30 น