หมอปอย พญ.อัญญา วิหครัตน์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์เตอร์พีช
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟียล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ท.12731
  • แพทย์เฉพาะทางการปรับโครงสร้างใบหน้าโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช