หมอนัท พญ.ณัฏฐ์ วิศาลเวทย์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช
  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 34847
  • จักษุแพทย์ประจำศูนย์ศัลยกรรมตาสองชั้น โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
  • Certification of attendance of advance and revision blepharoplasty from KCCS, KOREA
  • Certification of attendance of blepharoplasty live workshop from KCCS, KOREA
  • Certification of attendance of practical training for blepharoplasty and rhinoplasty from KCCS, KOREA
  • Certification of attendance of international facial lipoplasty workshop from KCCS, KOREA