หมอต้น นพ.ชนกร เตือนอารีย์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
    24120
  • หัวหน้าทีมแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลเตอร์พีช
  • ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยกรรมศาสตร์ตกแต่ง
  • สมาชิกของสมาคมศัลยเพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์