หมอปู้ นพ.ณัฐดนัย ชาวชายโขง แพทย์ประจำโรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีช
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลยะลาฅ
  • แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลบางจาก
  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 49991
  • ศัลยแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช